Counseling

Website_1400_counseling

Onze counseling is pastoraal. Dat wil zeggen: herderlijk. Een herder brengt zijn schapen naar rustige plaatsen om te eten en te drinken bij de bron, hij verzorgt hun wonden en, meer in het algemeen, hij draagt zorg voor hun welbevinden. Dat beeld spreekt ons erg aan. Onze christelijke levensovertuiging speelt een belangrijke rol in onze motivatie en in ons werk. Ook in onze counseling mag je ons hier altijd op aanspreken.

Om ons heen kunnen we zien dat niet ieder leven en niet alle relaties optimaal, open en onbelemmerd verlopen. Het is niet te doen om een volledige lijst te geven, maar enkele thema’s in counseling zijn:

Afwijzing / minderwaardigheid / faalgevoelens, graag willen we samen met jou op zoek naar de oorsprong ervan om jou te helpen de achterliggende mechanismen en de gevolgen ervan te begrijpen, zodat je deze het hoofd kunt bieden.

Downheid, neerslachtigheid, soms kom je er zelf niet uit en kan het helpen om er eens even met een buitenstaander over te praten. Wat ligt er achter? Hoe is het tot stand gekomen en wat kunnen je ondernemen om er mee om te gaan, zelfs er van af te komen?

Onzekerheid, voel je je soms zo onzeker dat het je belemmert in je functioneren? We helpen je graag ontdekken in welke situaties dat voorkomt en waar het vandaan komt.

Verlies, iedereen krijgt met verlies te maken. En we weten niet uit onszelf hoe we hier mee om moeten gaan. Vaak gaat dat goed, soms ook niet en kom je er in je eentje niet goed uit. Je ‘komt er niet overheen‘. Dat kan je behoorlijk belemmeren in je functioneren. We helpen je graag om het verlies een plek te geven, zodat het hanteerbaar wordt.

Zelfvertrouwen, bescheidenheid is een goed ding. Je behoeft het echter niet te overdrijven en altijd iemand anders te noemen die de gevraagde taak beter kan dan jij. Ook jij hebt gaven en talenten gekregen. We helpen je graag die te ontdekken, er in te groeien en er in zelfvertrouwen in te gaan staan.

Relaties, in (huwelijks)relaties komen problemen voor, variërend van elkaar niet (meer) kunnen bereiken tot uitdagingen in bijvoorbeeld de omgang met de kinderen. Blijf daar niet mee zitten, neem er geen genoegen mee. We helpen je graag met doorleefde adviezen.


Counseling aanvragen? Vul onderstaand formulier in:


Naam van de gemeente en plaats van vestiging OF "nee"
Share Button