Website_1400_puzzel_bril

Werkwijze en vergoeding

Voor  counseling en coaching

Op het gebied van coaching werkt AdFontis vanuit ervaring in het begeleiden van collega’s in bedrijven en in het begeleiden van talloze mensen in de privé-sfeer. Onze voorbeelden op dit gebied zijn: Stephen Covey (The seven habits of highly effective people) en John Paul Kotter (Leading change).

AdFontis werkt in counseling graag met de methode Helpen met de Bijbel, een weg die is voorbereid door het Centrum voor Pastorale Counseling (CPC). Dit is een werkzaam pad gebleken tot het vinden van Bijbelse oplossingen voor verhinderingen in het leven. We zijn er namelijk van overtuigd dat er een geweldige oplossingskracht ligt in Gods Woord, de Bijbel, voor alle situaties waarin het open en onbelemmerde karakter van onze relaties wordt verhinderd.

Werkwijze

Een eerste contact vindt soms persoonlijk, maar vaak ook telefonisch of per email plaats. In dat eerste contact bespreken we kort het onderwerp waarbij je hulp vraagt. We kunnen dan een afspraak maken voor een eerste gesprek.

In dat eerste gesprek inventariseren we jouw hulpvraag op dat moment. Ook staan we stil bij de manier van werken en bij wederzijdse verwachtingen. We praten over hoe we de rest van het coaching- of counselingstraject zouden kunnen invullen. Wanneer jij dat wilt spreken we een traject af.

Een gespreksduur is niet goed vast te leggen; maar houd rekening met een gemiddelde duur van vijf kwartier. De gesprekken vinden gemiddeld één maal per twee weken plaats. Soms aan het begin vaker, en tegen het einde van het traject minder vaak.

Houd er rekening mee dat tijdens een traject ook ‘thuis’ tijd moet worden besteed. Dat is zelfs de essentie van coaching en counseling. Het is jouw leven, jij zorgt voor de veranderingen. Dat kan niet in één uurtje per twee weken…

Vergoeding

Het is ons standpunt dat op het vlak van pastorale counseling, hulp niet achterwege mag blijven om financiële redenen. Twijfel je op dat vlak, neem dan gerust contact op, dan bespreken we je situatie en komen we tot een oplossing.

We vinden het belangrijk dat mensen worden geholpen. Daarom rekenen we een vergoeding naar draagkracht afhankelijk van het netto gezinsinkomen. We maken van te voren duidelijke afspraken over de vergoeding. De vergoeding wordt gerekend per gesprek van ongeveer vijf kwartier. Vergoedingen voor gevoerde gesprekken worden per maand met een factuur verrekend.


Voor interim werk in gemeenten

Advies / projecten

Bij het geven van onderwijs, adviestrajecten en projecten werken we met duidelijke afspraken.

Tarieven

Van te voren maken we afspraken over tarieven en betaaltermijnen. U zult merken dat onze tarieven voor interim werk, trajecten en projecten redelijk zijn.

Share Button