Website_1400_puzzel_bril

Visie

Individueel

Het is onze visie en stellige overtuiging dat mensen zijn gemaakt voor open en onbelemmerde relaties, met zichzelf, met elkaar en met hun Schepper.

Het mensbeeld dat voor ons centraal staat is dat van een mens die geschapen is met een geest, een ziel en een lichaam. Waar een onbalans is tussen deze drie zal dat ten koste gaan van al onze relaties. De bedoeling van onze Schepper is dat wij leven hebben en overvloed. Verder zien we dat wij het nodig hebben om te gaan naar de Bron van leven. Al het andere laat ons met dorst (gebrek) achter, alleen bij de Bron kunnen we permanente heling ontvangen. De naam AdFontis betekent dan ook “naar de Bron“.

De bedoeling van onze Schepper is dat wij leven hebben en overvloed(1). Verder zien we dat wij het nodig hebben om te gaan naar de bron van leven(2). Al het andere laat ons met dorst (gebrek) achter, alleen bij de bron kunnen we permanente heling ontvangen.

(1) Johannes 10:10

(2) Johannes 4:14

Gemeente

De gemeente, het lichaam van Jezus Christus hier op aarde, is de hoop voor de wereld. De reddingsboot zogezegd. Uiteraard is Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven, maar wie zal dat aan mensen vertellen als de gemeente niet krachtig opstaat?

Een centrale tekst voor het functioneren van de gemeente is bijvoorbeeld Efeze 4:10b-14. In onderstaande afbeelding (klik om te vergroten) komen doel en werkwijze uit deze tekst prachtig naar voren. AdFontis wil je bij alle aspecten uit deze tekst met raad en daad bijstaan.Gemeente_Efe_4_Landscape

Share Button