Website_1400_puzzel_bril

shepcovlogo075_med_hr

Borging

Het herdersverbond

Wij hebben ons toegewijd aan het herdersverbond. Dit houdt in een strategie tot morele, geestelijke en ethische bescherming, gebaseerd op de richtlijnen die volgen uit onze levensovertuiging.Het herdersverbond is vormgegeven in vijf punten, gebaseerd op het Engelse acroniem GRACE (genade). Het zal een voortdurende herinnering zijn aan onze verantwoordelijkheid, niet alleen tegenover God, maar ook tegenover onze gezinnen, onze gemeente en elkaar.

In het herdersverbond gaat men een verantwoordingsrelatie aan met een ander persoon met als doel om wederzijds verantwoording af te leggen – we doen dat op basis van de Bijbel – over keuzes die we in het dagelijks leven tegenkomen. Hiervoor kiezen we iemand van hetzelfde geslacht met wie we een vriendschapsrelatie opbouwen.

Doorverwijzing

In het geval van counseling is het altijd mogelijk dat situaties boven onze kennis en vaardigheden uitgaan. Dat blijkt soms pas gedurende de gesprekken. Je kunt er op rekenen dat we je dan zullen helpen te zoeken naar iemand die deze benodigde kennis en vaardigheden wel heeft. Daartoe houden we een netwerk in stand met andere hulpverleners, waardoor we elkaar kunnen aanvullen.

Share Button