VBBVoor de registratie van cases wordt bij de Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten gezocht naar vervanging van het in gebruik zijnde systeem. AdFontis heeft de opdracht gekregen om het vooronderzoek daartoe op zich te nemen. We werken aan een pakket van eisen en wensen, aan het opstellen van een beschrijving van de processen en de informatiebehoefte. Daarna zal via een longlist en een shortlist een selectietraject worden gedaan. Vervolgens gaan we met de geselecteerde leverancier een Plan van Aanpak maken.

Share Button
Vooronderzoek vervanging registratiesysteem